» Strona główna » MENU PRZEDMIOTOWE » Druki do pobrania

Tytuł:  Druki, wnioski

Załączniki:
1) Opinia szkoły ws. zindywidualizowanej ścieżki Typ: PDF, Rozmiar: 94.2 KB
2) Zaświadczenie lekarskie dot. ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia Typ: DOC, Rozmiar: 20.5 KB
3) Karta zgłoszenia do poradni Typ: DOC, Rozmiar: 22.5 KB
4) Wniosek do zespołu orzekającego Typ: PDF, Rozmiar: 296.25 KB
5) Opinia dotycząca sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ ucznia Typ: PDF, Rozmiar: 137.42 KB
6) Zaświadczenie lekarskie dla lekarza medycyny pracy dla uczniów kształcących się w zawodzie Typ: DOC, Rozmiar: 29 KB
7) Zaświadczenie lekarskie (kształcenie specjalne) Typ: DOC, Rozmiar: 38.5 KB
8) Zaświadczenie lekarskie (WWR) Typ: DOCX, Rozmiar: 16.5 KB
9) Zaświadczenie lekarskie (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) Typ: DOCX, Rozmiar: 15.24 KB
10) Zaświadczenie lekarskie (indywidualne nauczanie) Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB
11) Upoważnienie do odbioru opinii/ orzeczenia Typ: DOC, Rozmiar: 23 KB
12) Podanie o przekazanie teczki dziecka/ ucznia do innej poradni Typ: DOC, Rozmiar: 15 KB
13) Wniosek o wydanie opinii o zindywidualizowanej ścieżce Typ: DOCX, Rozmiar: 22.17 KB
14) Wniosek o wydanie opinii, informacji o wynikach, zaświadczenia Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB

Data wprowadzenia: 2022-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Instrukcja dotycząca składania pism do poradni w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP

Załączniki:
1) Instrukcja składania pisma elektronicznie Typ: DOCX, Rozmiar: 282.88 KB

Data wprowadzenia: 2020-01-28

WIĘCEJ »
POWRÓT